‌ موسیقی -
موسیقی، پاسخی برای درمان آلزایمر 04 آذر 1400

موسیقی، پاسخی برای درمان آلزایمر

محققان علت تمایل بیماران آلزایمری به حفظ خاطرات موسیقیایی را شناسایی کردند.