‌ موج ششم کرونا -
هنوز نشانه‌ جدی از خیز ششم کرونا دیده نمی‌شود 11 آبان 1400

هنوز نشانه‌ جدی از خیز ششم کرونا دیده نمی‌شود

بر اساس نمودار های اپلیکیشن ماسک روند کرونا در کشور همچنان نزولی است و هنوز نشانه‌ جدی از خیز ششم سراسری دیده نمی‌شود