‌ مواد شیمیایی -
ارتباط رژیم غذایی پرچرب و موادشیمیایی با افزایش سرطان پروستات 30 آبان 1400

ارتباط رژیم غذایی پرچرب و موادشیمیایی با افزایش سرطان پروستات

تحقیقات جدید روی موش‌ها نشان می‌دهد که ترکیبی از رژیم غذایی پرچرب و قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی دائمی ممکن است باعث ایجاد سرطان پروستات شود.