‌ مواد شوینده -
مواد شوینده چه خطراتی دارند؟ 25 مرداد 1400

مواد شوینده چه خطراتی دارند؟

ترکیب مواد شیمیایی مانند سفید کننده ها و لک برها با جوهر نمک بسیار خطرناک است زیرا بخار و گازهای ناشی از این اختلاط می تواند بسیار سمی باشد.