‌ مهار آلزایمر -
مهار آلزایمر با تغذیه مناسب 16 شهریور 1400

مهار آلزایمر با تغذیه مناسب

بیماری الزایمر که با افزایش سن و زوال عقل بروز می یابد بیش از ۷۰۰ نفر را در ایران مبتلا کرده است این بیماری به عوامل مختلفی همچون استرس های روانی، آلودگی هوا و سابقه خانوادگی و غیره بستگی دارد که می توان نقش تغذیه را از همه عوامل یاد شده، مهمتر دانست.