‌ مغر انسان -
دلایل کاهش اندازه مغز انسان از دیدگاه دانشمندان 27 آبان 1400

دلایل کاهش اندازه مغز انسان از دیدگاه دانشمندان

دانشمندان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که حجم و اندازه مغز انسان از سه هزار سال پیش، بعد از یک دوره افزایش، دوباره کاهش یافته است.