‌ مشکلات جنسی -
دیابت در بانوان باعث مشکلات جنسی می‌شود؟ 06 شهریور 1400

دیابت در بانوان باعث مشکلات جنسی می‌شود؟

اثرات جنسی دیابت در زنان ممکن است کمتر از مردان آشکار باشد. اما زنان دیابتی هم ممکن است مشکلاتی را تجربه کنند.