‌ مسمویت غذایی -
چطور دچار مسمومیت های غذایی خانگی نشویم؟ ۱۲ گام موثر 01 آبان 1400

چطور دچار مسمومیت های غذایی خانگی نشویم؟ ۱۲ گام موثر

آژانس استانداردهای غذایی انگلستان گزارش داده که در سال تقریبا حدود ۵۰۰ هزار مورد مسمومیت های ناشی از مصرف غذا ثبت می شود.