‌ مسری -
چرا خمیازه مسری است؟ 16 آبان 1400

چرا خمیازه مسری است؟

برای بسیاری از ما پیش آمده هنگام دیدن فرد در حال خمیازه، ما نیز خمیازه می‌کشیم که نظریه‌های متفاوتی در مورد علت آن مطرح است.