‌ مرگ -
لوازم آرایشی عمر را کوتاه می کند! 27 آبان 1400

لوازم آرایشی عمر را کوتاه می کند!

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد که استفاده از لوازم آرایش در دوره جوانی خطر مرگ زود هنگام در میان سالی را تا 2 برابر افزایش می دهد.