‌ مرگ ومیر -
افزایش مرگ در بیماران سلامت روان در دوران کرونا 28 مهر 1400

افزایش مرگ در بیماران سلامت روان در دوران کرونا

بر اساس مطالعه بر روی بیش از ۱۶۰ هزار بیمار، تعداد مرگ و میر در میان افرادی که دارای شرایط روانی و معلولیت ذهنی هستند در دوره پاندمی کووید ۱۹ افزایش یافته است.