‌ مرتضی صانعی طاهری -
سی تی اسکن بیماران کرونایی زمان خاصی ندارد 15 آبان 1400

سی تی اسکن بیماران کرونایی زمان خاصی ندارد

رئیس انجمن رادیولوژی ایران گفت: برای انجام سی تی اسکن بیماران کرونایی، زمان خاصی وجود ندارد و هر زمان که لازم باشد باید این کار تشخیصی را برای بررسی وضعیت بیمار انجام داد.