‌ مدیریت گرگرفتگی -
مدیریت گرگرفتگی در بانوان 14 شهریور 1400

مدیریت گرگرفتگی در بانوان

گُرگرفتگی، احساس‌ گرما و حرارتی زودگذر است که اغلب با قرمزی و برافروختگی صورت، تعریق، تپش قلب و لرز همراه است. علت اصلی گرگرفتگی در زنان مشخص نیست، اما احتمالا با تغییر گردش خون و تغییرات هورمونی در بدن مثل کاهش شدید میزان استروژن مرتبط است.