‌ مداد -
تسکین سردرد به کمک مداد! 09 شهریور 1400

تسکین سردرد به کمک مداد!

یک پزشک متخصص می گوید، سردردهای تنشی را می توان با نگاه داشتن یک مداد در میان دندان ها بطوریکه به آن فشاری وارد نشود، تسکین داد.