‌ محدودیت کرونایی -
هشدار : دلتا پلاس در نزدیکی ایران / عادی انگاری، بلای جان وضع کرونایی کشور 20 آبان 1400

هشدار : دلتا پلاس در نزدیکی ایران / عادی انگاری، بلای جان وضع کرونایی کشور

امیر پروسنان: وضعیت بستری بیماران کرونایی در برخی استان‌ها از شاخه نزولی خیز پنجم خارج شده و با توجه به عادی انگاری‌های جامعه به واسطه انجام واکسیناسیون، وضع کرونایی کشور در حال آغاز مسیری برای صعودی شدن است و در واقع هشداری جدی برای خیز ششم کرونا محسوب می‌شود.