‌ مثانه بیش فعال -
این داروی گیاهی می‌تواند عوارض مثانه بیش‌ فعال را کاهش دهد! 04 آذر 1400

این داروی گیاهی می‌تواند عوارض مثانه بیش‌ فعال را کاهش دهد!

پژوهشگران با انجام یک مطالعه تاثیر استفاده از زنجبیل را در کاهش مشکلات ناشی از مثانه بیش فعال مورد بررسی قرار دادند.