‌ ماکسیموس -
ماکسیموس؛ این عضله را جدی بگیرید 15 شهریور 1400

ماکسیموس؛ این عضله را جدی بگیرید

ماکسیموس یکی از سه عضله سرینی است که برای حرکت دادن ران بکار میرود و تاثیر زیادی بر شکل باسن دارد .