‌ ماه -
ماه تأثیری قوی بر خواب ما دارد 17 آبان 1400

ماه تأثیری قوی بر خواب ما دارد

مطالعه‌ی بزرگی نشان می‌دهد مخصوصا در مردان، چرخه‌های ماه تأثیر چشمگیری بر خواب می‌گذارد و در برخی مواقع کیفیت خواب را کاهش می‌دهد.