‌ لیف -
لیف زدن صورت ممنوع است 11 شهریور 1400

لیف زدن صورت ممنوع است

حمام رفتن و رعایت بهداشت امر بسیار پسندیده ای است که هر فردی باید رعایت کند. اما در این بین قوانینی هم وجود دارد که باید به آن پایبند بود.