‌ لکه های پوستی -
لکه های پوستی ناشی از پیری 14 مرداد 1400

لکه های پوستی ناشی از پیری

ز هر سه زن، یک نفر لکه‌های هیپرپیگمانتاسیون دارد و برای 90درصد آنها این مسئله یک نگرانی بزرگ محسوب می‌شود. هیپرپیگمانتاسیون که به نام لکه‌های تیره نیز معروف است، انواع مختلفی دارد و هر کدام از آن‌ها دارای علت‌های متفاوتی هستند.