‌ لوازم آرایشی -
لوازم آرایشی عمر را کوتاه می کند! 27 آبان 1400

لوازم آرایشی عمر را کوتاه می کند!

مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد که استفاده از لوازم آرایش در دوره جوانی خطر مرگ زود هنگام در میان سالی را تا 2 برابر افزایش می دهد.

ارتباط مواد شیمیایی لوازم آرایشی با مرگ زود هنگام 28 مهر 1400

ارتباط مواد شیمیایی لوازم آرایشی با مرگ زود هنگام

مطالعه‌ای نشان داده است که مواد شیمیایی موجود در شامپو‌ها و لوازم آرایشی با مرگ زودرس ارتباط دارند.