‌ قوز -
قوز گردن را جدی بگیرید 08 شهریور 1400

قوز گردن را جدی بگیرید

بالاترین قسمت ستون فقرات، قسمت گردنی آن است که قوس طبیعی آن به گونه‌ای است که در پشت گردن گودی مختصری ایجاد می‌کند. قرار گرفتن گردن در شکل طبیعی قوس آن سبب توزیع متناسب وزن جمجمه روی مهره‌ها و دیسک‌های گردن و پس از آن روی بقیه ستون فقرات می‌شود.