‌ قلب لخته خون -
ابداع یک روش غیرتهاجمی برای شناسایی لخته خون در قلب 13 آبان 1400

ابداع یک روش غیرتهاجمی برای شناسایی لخته خون در قلب

پژوهشگران آمریکایی، یک روش غیرتهاجمی تصویربرداری ابداع کرده‌اند که می‌تواند لخته‌های خون را در قلب بیماران پیدا کند.