‌ قلب خوک -
پیوند موفقیت‌آمیز قلب خوک به انسان برای نخستین بار در جهان! 22 دی 1400

پیوند موفقیت‌آمیز قلب خوک به انسان برای نخستین بار در جهان!

جراحان آمریکایی برای نخستین بار در جهان، توانستند قلب یک خوک را به انسان پیوند بزنند.