‌ قرمز -
قرار گرفتن در معرض نور قرمز صبحگاهی کاهش بینایی را بهبود می بخشد 08 آذر 1400

قرار گرفتن در معرض نور قرمز صبحگاهی کاهش بینایی را بهبود می بخشد

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که تنها سه دقیقه قرار گرفتن در معرض نور قرمز عمیق طلوع صبح یک بار در هفته، می تواند به طور قابل توجهی کاهش بینایی را بهبود بخشد.