‌ فیبروز ریوی ایدیوپاتیک -
درمانی جدید برای تشدید حاد فیبروز ریوی ایدیوپاتیک 09 آذر 1400

درمانی جدید برای تشدید حاد فیبروز ریوی ایدیوپاتیک

مطالعات تحقیقاتی اخیر نشان داده که پروتئین هایی به نام آنتی بادی که توسط سیستم ایمنی تولید می شود ممکن است در آسیب ریه AE-IPF دخیل باشند.