‌ فکر -
آیا به آن اندازه که فکر می‌کنیم، اخلاق‌مدار هستیم؟ 18 آبان 1400

آیا به آن اندازه که فکر می‌کنیم، اخلاق‌مدار هستیم؟

پژوهشگران با انجام آزمایش به کمک واقعیت مجازی، دریافته‌اند که افراد معمولا در واقعیت کاری را انجام می‌دهند که از نظر اخلاقی ناپسند می‌دانند.