‌ فناوری mRNA -
شناسایی واکسنی امیدبخش علیه ایدز مبتنی بر فناوری mRNA 28 آذر 1400

شناسایی واکسنی امیدبخش علیه ایدز مبتنی بر فناوری mRNA

محققان واکسنی را برای جلوگیری از ابتلا به ایدز بر اساس فناوری mRNA پیام رسان کشف کردند.