‌ فلج معده -
فلج معده چه بیماری است؟ 23 شهریور 1400

فلج معده چه بیماری است؟

فلج معده به وضعیتی اطلاق می شود که معده نمی تواند از راه طبیعی تخلیه شود.