‌ غذاهای نفاخ -
غذاهای نفاخ کدامند؟ 15 شهریور 1400

غذاهای نفاخ کدامند؟

نفخ شکم حالتیست که شکم باد می‌کند که این حالت اغلب بعد از غذاخوردن اتفاق می‌افتد. این مشکل به ندرت نشانه یک بیماری جدی است اما باعث ایجاد درد و ناراحتی می‌شود.