‌ عوارض و خطرات عمل جراحی قلب باز -
خطرات و عوارض عمل جراحی قلب باز 18 مهر 1400
اختصاصی علاج نیوز

خطرات و عوارض عمل جراحی قلب باز

خطرات عمل قلب باز علاوه بر خطرات کلی جراحی و خطرات مربوط به بیهوشی ، مختص روش انجام شده است. خطرات از یک نوع جراحی قلب به دیگری متفاوت است.