‌ عمل قلب -
مشکل تنگی نفس بعد از عمل جراحی قلب 22 آبان 1400
اختصاصی علاج نیوز

مشکل تنگی نفس بعد از عمل جراحی قلب

‌تنگی نفس بعد از عمل قلب ، حتی در بیماران کم خطر ، پس از جراحی قلب شایع است. هدف از این مطالعه بررسی علل تنگی نفس بعد از عمل قلب در این گروه بیماران است.

علل تنگی نفس بعد از عمل قلب 08 مهر 1400
اختصاصی علاج‌نیوز

علل تنگی نفس بعد از عمل قلب

‌تنگی نفس بعد از عمل قلب ، حتی در بیماران کمخطر ، پس از جراحی قلب شایع است. هدف از این مطالعه بررسی علل تنگی نفس بعد از عمل قلب در این گروه بیمار خاص است.

عمل قلب بسته چیست؟ 28 شهریور 1400
اختصاصی علاج نیوز

عمل قلب بسته چیست؟

اکثر عمل‌های قلب بسته در واقع با عروق خونی اصلی که مستقیماً از قلب بیرون می آیند مانند آئورت یا شریان‌های ریوی سروکار دارند.