‌ عمل قلب بسته -
عمل قلب بسته چیست؟ 28 شهریور 1400
اختصاصی علاج نیوز

عمل قلب بسته چیست؟

اکثر عمل‌های قلب بسته در واقع با عروق خونی اصلی که مستقیماً از قلب بیرون می آیند مانند آئورت یا شریان‌های ریوی سروکار دارند.