‌ عقلانیت -
هدفمندی در زندگی با حافظه بهتر مرتبط است 28 مهر 1400

هدفمندی در زندگی با حافظه بهتر مرتبط است

یک مطالعه جدید رابطه بین احساس هدفمندی در افراد و توانایی آنها در به خاطر آوردن جزئیات آن را نشان داد.