‌ عضله سازی -
عضله سازی با دویدن ارتباط دارد؟ 23 شهریور 1400

عضله سازی با دویدن ارتباط دارد؟

عضله سازی زمانی رخ می دهد که سنتز پروتئین عضله (MPS) از تجزیه پروتئین عضله (MPB) پیشی بگیرد.افراد به دلایل مختلفی از جمله کاهش استرس، تقویت سلامت و شرایط جسمانی و رقابت در مسابقات می دوند.