‌ عضلات كتف -
چگونه بدون واردآمدن آسیب به زانو ورزش کنیم؟ 17 آبان 1400

چگونه بدون واردآمدن آسیب به زانو ورزش کنیم؟

اگر می‌خواهید بدانید که چگونه می‌توانید بدون آسیب زدن به زانوهای خود ورزش کنید، با زومیت همراه شوید تا درمورد تمرین‌های ورزشی مناسب بیشتر بدانید.

عضلات کتف خود را زیر فشار قرار ندهید 21 شهریور 1400

عضلات کتف خود را زیر فشار قرار ندهید

شروع به ورزش بدون آمادگی جسمانی و انجام تمریناتی كه دست‌ها به‌طور مرتب، بالای سر می‌روند یا وزنه‌های سنگین بالای سر برده می‌شوند، می‌تواند تورم تاندون چرخاننده سر و بازو را به دنبال داشته باشد.