‌ عرق کردن -
عرق کردن و تاثیر آن بر روی پوست 07 شهریور 1400

عرق کردن و تاثیر آن بر روی پوست

در صورتی که عرق بلافاصله پس از انجام تمرینات ورزشی پاک نشود می تواند موجب تحریک و سوزش پوست شود.بیشترین میزان تعریق در زمان فعالیت های بدنی شدید مانند انجام ورزش صورت می گیرد، اما این لزوما چیز بدی نیست، به ویژه اگر بلافاصله پس از اتمام ورزش دوش گرفته و لباس های خود را عوض کنید.