‌ عرق سوز شدن -
عرق سوز شدن خود را کمتر کنید! 15 شهریور 1400

عرق سوز شدن خود را کمتر کنید!

یک متخصص طب ایرانی عرق سوز شدن را مشکلی شایع در تابستان دانست که با رعایت برخی نکات می‌توان کمتر به آن دچار شد.