‌ طرح جوانی جمعیت -
يك بچه جديد و اين همه هزينه 19 آبان 1400

يك بچه جديد و اين همه هزينه

فرزند جديد از زمان بارداري تا حدود يك‌سالگي بين 50 تا 120 ميليون تومان هزينه دارد.