‌ طب مدرن -
رسیدن به ۱۲۰ سالگی با این طب مدرن ممکن شد! 06 آذر 1400
دکتر ابراهیم صفوی در گفتگو با علاج نیوز :

رسیدن به ۱۲۰ سالگی با این طب مدرن ممکن شد!

سن بخشی از زندگی است که مردم معمولاً بیشتر از آنچه که نشان می‌دهند برای آن اهمیت قائلند، و از آنجایی که برخی واقعاً از پیرشدن می‌ترسند، و جوان، زیبا و سالم‌ماندن آرزوی بسياری است، نوع جدیدی از طب شکل گرفته که ممکن است بتواند زندگی بسیاری را تغییر دهد.