‌ طاعون خیارکی -
طاعون خیارکی چیست؟ 13 شهریور 1400

طاعون خیارکی چیست؟

طاعون خیارکی بیماری است که حالا بسیاری افراد را بعد از کرونا ترسانده است.