‌ ضد التهاب -
اطلاعات دارویی| مفنامیک اسید؛ کاربرد و نحوه مصرف، عوارض 17 آذر 1400

اطلاعات دارویی| مفنامیک اسید؛ کاربرد و نحوه مصرف، عوارض

از مفنامیک اسید برای درمان کوتاه مدت درد خفیف تا متوسط ​​در شرایط مختلف استفاده می شود.