‌ ضدعفونی کردن -
استریل کردن و ضدعفونی کردن چه نفاوتی دارند؟ 01 شهریور 1400

استریل کردن و ضدعفونی کردن چه نفاوتی دارند؟

بین ضد عفونی کردن و استریل کردن تفاوت وجود دارد و نمی‌توانیم آنها را به جای یکدیگر انتخاب کنیم. اگر می‌خواهیم درست و صحیح تمیز کنیم مخصوصا در این دوره‌ی اپیدمی کروناویروس، بهتر است تفاوت بین ضد عفونی و استریل کردن را بدانیم.