‌ صیفی جات -
مصرف سیر برای چه کسانی ممنوع است؟ 01 آبان 1400

مصرف سیر برای چه کسانی ممنوع است؟

سیر از آن دسته از صیفی جاتی است که معمولا برخی از افراد جامعه نمی توانند آن را به راحتی استفاده کنند.