‌ صفحه نمایش -
مضرات تماشای زیاد مانیتور برای کودکان! 07 دی 1400

مضرات تماشای زیاد مانیتور برای کودکان!

متخصصان می‌گویند صرف زمان زیاد بازی کودکان با گوشی و تبلت می‌تواند، ساختار و عملکرد مغز آنها را مختل کند.