‌ شیفت شب -
غذاخوردن در شب ریسک ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهد! 16 آذر 1400

غذاخوردن در شب ریسک ابتلا به این بیماری را افزایش می‌دهد!

محققان می گویند خوردن وعده های غذایی در شب می تواند بر سطح قند خون تأثیر بگذارد.