‌ شیر کاکائو -
شیر کاکائو را بعد از ورزش بنوشید! 25 شهریور 1400

شیر کاکائو را بعد از ورزش بنوشید!

شیر کاکائو بعد از ورزش خاصیتی دو برابر نوشیدن آب معدنی دارد، زیرا سلول‌ها را احیا و بدن را که از طریق عرق کردن حین ورزش کم آب شده است را مجددا آبرسانی می‌کند.