‌ شیرین -
ماده ای شیرین سرشار از مواد مغذی 23 آبان 1400

ماده ای شیرین سرشار از مواد مغذی

شیره انگور غنی ازمواد مغذی مانند منیزیم، فسفر، آهن و مقداری کلسیم مواد معدنی است.