‌ شیرمادر -
شیردهی به نوزاد از زوال شناختی پیشگیری می کند 06 آبان 1400

شیردهی به نوزاد از زوال شناختی پیشگیری می کند

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد زنانی که به نوزادان خود شیر داده اند در مقایسه با زنانی که شیر نداده بودند، بعد از سن ۵۰ سالگی در آزمایش های شناختی عملکرد شناختی بهتری داشتند.