‌ شکست عاطفی -
مردان در هنگام جدایی درد عاطفی بیشتری را تجربه می‌کنند 12 آبان 1400

مردان در هنگام جدایی درد عاطفی بیشتری را تجربه می‌کنند

نتیجه مطالعات دانشمندان دانشگاه لنکستر نشان داد در هنگام جدایی، مردان درد عاطفی بیشتری را تجربه می‌کنند.